Goodtech Environment

BIOVAC®

Goodtech Environment er markedsledende på små og mellomstore Biovac® avløpsrenseanlegg.

Biovac® er norskproduserte renseanlegg levert til privatpersoner og kommuner siden selskapets etablering i 1982. Renseanleggene er veltilpasset EU sine strenge krav for rensing av avløpsvann i spredt bebyggelse, og representerer et godt alternativ for de over en million utslippssteder som vil være påkrevet rensing i henhold til EU sitt vanndirektiv.

HACO

Goodtech Environment har også styrket sitt produktspekter ved å produsere og levere Haco renseløsninger for både svartvann og gråvann..

Ved hjelp av filterbasert renseteknologi oppnås høye renseeffekter på bl.a. fosfor, organisk materiale og sykdomsfremkallende bakterier. Haco renseløsninger er basert på fornuftige utforminger og gode tekniske sammensetninger. Dette gir produktene fleksible dimensjonering- og plasseringsmuligheter med høy renseeffekt og driftssikkerhet.

FLUIDTEC

Fluidtec membranrenseanlegg for rensing av drikkevann.

Fluidtec er markedsledende innenfor membranfiltrering av drikkevann i Norge. Teknologien kan også benyttes i industrielle prosesser. Fluidtec er en produktteknologi med lav livssykluskostnad, miljøvennlighet og høy kvalitet, og derfor et høyverdig alternativ til alle vannverk som trenger oppgradering.

Kontakt oss for tilbud eller mer informasjon om de enkelte produktløsningene


TILBUD

For mer info og/eller tilbud på våre Biovac renseanlegg, benytt vårt kontaktskjema

SMS

Send SMS med kodeord "biovac" + det du lurer på til 2258