Goodtech er markedsledende i Skandinavia på leveranse og drift av små og mellomstore Biovac® avløpsrenseanlegg.

Siden 1982 er det levert i overkant av 7000 Biovac-anlegg til små tettsteder, enkelthusholdninger, næringsbygg og industri i Norge. Anlegg er også levert

til Sverige, Danmark, Polen og Østerrike. Gjennom bruk av kvalitetskomponenter og faste serviceavtaler sikres lave driftskostnader for kunden.

Biovac® renseanlegg er veltilpasset EU sine strenge krav for rensing av avløpsvann i spredt bebyggelse, og representerer et godt alternativ for de over en million utslippssteder som vil være påkrevet rensing i henhold til EU sitt vanndirektiv.

Biovac er representert i flere land med kvalifiserte medarbeidere og partnere.


TILBUD

For mer info og/eller tilbud på våre Biovac renseanlegg, benytt vårt kontaktskjema

SMS

Send SMS med kodeord "biovac" + det du lurer på til 2258